styrelsemedlemmar

Dessa är medlemmarna i styrelsen för året 2023/2024

Jonas Sillerström, ordförande

 • 073- 055 00 11
 • jonas.sillerstrom@gmail.com

Camilla Gibson, Sekreterare

 • 070- 261 46 47
 • camillagiibson@gmail.com

Inga JOhansson, Kassör

 • 070- 352 78 09
 • 1961hagnemark@gmail.com

Ledamot

 • Madelaine Karlsson
 • Henrik Karlsson
 • Tord Karlsson
 • Malin Larsson

Suppleant

 • Anita Fredriksson
 • Margareta Lindholm
 • Mikael Rylander
 • Robert Hvass
 • Rebecca Karlsson
 • Conny Petersen

Revisor

 • Kjell Karlsson
 • Ulrika Rylander
 • Jan Arvebring, suppleant.

Valberedning

 • Lars Karlsson
 • Torbjörn Karlsson