Startsida

Ordförande har ordet:

Ett stort tack för förtroendet att leda Lyrestad samhällsföreningen framåt.

Det har nu gått en månad från att jag blev vald som ordförande, ett förtroende jag ska förvalta efter bästa förmåga. Min ambition i detta ämbete blir att utveckla och vårda samhället, ännu finns ingen konkret plan på hur detta skall genomföras. Men genom att öppna upp för bredare samarbete och tydligare kommunikation mellan våra olika föreningar, är min förhoppning att vilja, engagemang och styrka skall frodas.
Samhällsföreningen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp, kärnan i gruppen består av ett antal utsedda styrelsemedlemmar. Arbetsgruppen får olika uppdrag sig tilldelade i syfte att öka trivseln och säkerheten i samhället. Det kan vara allt från mindre reparationer, borttagning av buskar och träd som skymmer sikt eller motsvarande. Arbetsgruppen kommer ej att utföra uppdrag av privat karaktär som berör åtgärder på privat fastighet.
Arbetsgruppen är sällan densamma, det beror på att inför varje uppdrag finns olika kompetenser och förmågor som är önskvärda. Arbetsgruppen söker då den eller de personer som anses lämpliga. Förhoppningen med denna arbetsgrupp är att engagera fler yngre personer och skapa entusiasm i att utveckla och vårda, utan att ställa krav på delaktighet eller mötesnärvaro på styrelsemöten.
Om du som samhällsinvånare har idéer som kan utveckla vår bygd, sitt inte inne med dessa utan förmedla dessa tankar till våra styrelsemedlemmar så tar vi upp dessa på kommande styrelsemöte. Alla förslag kanske inte blir verklighet men alla kommer att bli besvarade.
Denna arbetsgrupp har gjort sitt första uppdrag, genom att reparera ljusslingorna på vattentornet som nu sprider ljus och glädje får oss alla i dessa mörka tider.
Min förhoppning hade varit att få återge resultat och reflektioner från den tilltänkta julmarknaden. Alla de känslorna och intrycken får vi försöka minnas och återuppleva från tidigare år.
Nu lyfter vi blicken och ser fram mot ett nytt år, som förhoppningsvis skall innebära att vi kan förlösa den energi som hämmat oss under året. Att åter få umgås fritt i glädje tillsammans med de vi älskar.
Med dessa ord vill jag tillönska er alla en riktigt fin julhelg och ett gott nytt år.

Jonas Sillerström

——————————————————————————————————————————————————–

Årsmötet hölls planenligt i församlingshemmet.

Inga anmälningar hade kommit in så ingen gästtalare kom och inget fika
9 deltagare från styrelsen och valberedningen deltog utspridda med varsitt bord.
Camilla och Rebecca ordnade med enkel fika med torr kaka.

Till ny ordförande valdes Jonas Sillerström
Avgående är Mats Tropp, Elvi Widén och Simon Aardenburgh.
Tre nya suppleanter är Lisa Wallenstein, Malin Larsson och Göran Viberg.
Jerry Vikström valdes till ledamot.

Utspridda med varsitt bord
Jan Bengtsson avtackas med en vacker orkide
Avgående och tillträdande ordförande Jonas

.

.Skulpturuppdrag till Lyrestadstrio

Samhällsföreningens styrelse beslutade 2019-09-03 att uppdra åt Margrét Kållberg,
Mikael Carlsson och Peter Stridqvist att arbeta fram skulpturen “Skomakardocenten”
i enlighet med vad Alf Sandin önskat i sitt testamente. 
Läs mer här.

Här kan du läsa om LANDSBYGDSSTRATEGI FÖR MARIESTADS KOMMUN


Hjärtstartare i Lyrestad

Nu finns vår hjärtstartare på Åsgården och är åtkomlig dygnet runt.
Den finns i det vita väggskåpet på verandan (se bild nedan)

Den är placerad till vänster om entrédörren..
Sprid denna information till andra (mun till mun)
Ni som har facebook: Använd också detta “sociala media” för att sprida info.
Så här ser vår hjärtstartare ut!